Ďalšie novinky zo stavby...

Radové domy

Etapa 3

 • Materská škola – montáž plynového kotla
 • RD č. 115 - 120 – realizácia podlahového vykurovania
 • RD 121 - 126 – realizácia poterov
 • RD 150 - realizácia podlahového vykurovania
 • Realizácia varioflóru pod MŠ a RD 136 - 140
 • Realizácia variofloŕu pod RD 148 - 149
 • RD 136 - 138 – realizácia fasád + MŠ
 • Vstupy do RD – násypy a montáž obrubníkov RD 140-136
 • Interiéry RD – raster pre SDK stropy v RD 141-146

Etapa 3A

 • RD 151 - 154 – vnútorné rozvody ELI
 • RD 155 - 158 – vnútorné rozvody ZTI
 • RD 56 - základy na RD 56

 

Viladomy

Viladomy 5-6

 • VD5 – VD6 – výťahy ukončené, dodávka plynomerov
 • VD5 – realizácia dlažieb v spoločných priestoroch
 • VD5 - 6 – Nástup na kompletáž NN rozvodne / rozvádzače a výzbroj/