Práce na Panoráme pokročili

Radové domy

Etapa 2B

 • Odovzdávanie domov RD 99-114 klientom
 • Ukončovanie terénnych úprav v záhradách RD 108-114

Etapa 3

 • RD č.136 - 140 – realizácia fasád, vnútorné omietky a príprava na podlahové vykurovanie
 • Materská škola – strecha, realizácia fasády, vnútorné rozvody ELI, ÚK, ZTI, nástup na omietky
 • RD č. 115 - 120 – strechy ukončenie, realizácia vnútorných trás ELI, ZTI, ÚK, Antik
 • RD č. 121 - 126 – realizácia fasád, v interiéri vedenie ELI, ÚK, ZTI, Antik
 • RD č. 127 - 133 –realizácia fasád, zrealizované vnútorné rozvody ZTI, Eli, Antik, nástup na vnútorné omietky
 • RD č. 141 - 146, 148,149 – podlahové vykurovanie + potery v domoch
 • RD č. 150 – realizácia strechy + okien, interiér rozvody ZTI, Eli, Antik
 • Komunikácie – montáž obrubníkov, podkladné vrstvy pod asfalty

Etapa 3A

 • RD č. 151 - 152 – vnútorné priečky + nástup na konštrukcie striech
 • RD č. 153 - 156 – realizácia priečok
 • RD č. 157 - 158 – vence nad stenami hr. 250 mm
 • Zameranie pre nástup na zakladanie RD 55 a 56

 

Viladomy

Viladomy 5-6

 • VD5 - realizácia omietok v spoločných priestoroch, realizácia poterov v bytoch, fasády ukončené do lepidla, príprava výťahovej šachty pre dodávku výťahov VD5-VD6
 • VD6 - realizácia omietok v spoločných priestoroch, realizácia fasády v smere na Sever