Koncom roka odovzdáme na Panoráme ďalšiu etapu domov

Etapa 2B

 • RD č. 99 - 107 –ukončovanie detailov v RD, príprava na odovzdanie, montáž vodomerných šachiet (VŠ ) + humusy a záhrady + PD a varioflóry
 • RD č. 108 - 114 – maľby SDK, ukončovanie detailov, montáž VŠ + humusy pred RD
 • Komunikácie pred RD č. 99-107 – realizácia asfaltov

Etapa 3

 • RD č.136 - 140 – realizácia striech, hrubé trasy zdravotechniky (ZTI) v RD
 • Materská škola – murovanie priečok v RD, vence nad 2.NP
 • RD č. 115 - 117,119 – realizácia striech a schodov na 2.NP
 • RD č. 121 - 126 – montáž striech, montáž okien v RD
 • RD č. 127 - 133 – montáž okien a vstupných dverí , nástup na východ fasády
 • RD č. 141 - 146 – vnútorné rozvody ZTI + ústredníé kúrenie ( UK ), elektroinštalácia ELI, internetové siete a zabezpečovací systém, nástup na omietky, nástup na zateplenie
 • RD č. 150 – murovanie 1.NP + vence
 • RD č. 147 -149 – realizácia strechy + montáž okien
 • Inžinierské siete – realizácia plynovej prípojky k MŠ
 • Komunikácie – realizácia štrkových násypov a montáž obrubníkov

Etapa 3A

 • RD č. 151 - 156 – murovanie nosných stien na 1.NP