Na Panoráma odovzdávame ďalšie domy, byty už o niekoľko týždňov...

Radové domy

Etapa 2A:

 • RD č. 57- 64, RD 74 - 85, RD 87-98 – odovzdávanie domov novým majiteľom

Etapa 2B

 • RD č. 65 - 72A – vstupy do RD – montáž obrubníkov, dlažieb a funkčných múrikov, realizácia sadrokartónových stropov (SDK) na 2.NP, interiérové maľby, KPL elektroinštalácie (ELI) (zásuvky a vypínače)
 • RD č. 99 - 107 – fasády na RD č. 99 - 107, RD č. 99 - 101 - hrubé trasy ELI, RD č. 102 - 104 - hrubé trasy zdravotechniky (ZTI)
 • RD č. 108-114 – realizácia omietok, vjazdy do RD

Etapa 3

 • RD č. 136 - 140 + Materská škola – realizácia nosných stien na 1.NP
 • RD č. 115 - 133 – realizácia nosných stien na 1.NP
 • RD č. 147 - 149 – realizácia podkladných dosiek

Etapa 3A

 • RD č. 152, 154, 156, 158 – realizácia základov
 • realizácia gabionového múra + železobetónového (ŽB) múru na hranici územia Panoráma - pod RD typu G č. 152 - 158

 

Viladomy

Villadomy VD 1–2

 • VD1 – kompletáž vstupných dverí do bytov, montáž poštových schránok
 • VD2 – kompletáž vstupných dverí do bytov, montáž poštových schránok
 • Vonkajšie plochy – realizácia parkovísk a komunikácií pred VD1 - 4 (osadzovanie značiek, vodorovného značenia a chodníkov), sadové úpravy pri hlavnej príjazdovej komunikácii (B2)

Villadomy VD 3–4

 • VD3 – realizácia vnútorných malieb v bytoch, realizácia východnej a západnej fasády, realizácia dlažieb v spoločných priestoroch, realizácia SDK stropov na 5.NP
 • VD4 – realizácia vnútornych malieb v bytoch, fasády východ, západ, realizácia dlažieb spoločné priestory
 • Vonkajšie plochy – realizácia parkovísk a komunikácií pred VD1 - 4 (osadzovanie značiek, vodorovného značenia a chodníkov), sadové úpravy pri hlavnej príjazdovej komunikácii (B2)

Villadomy 5-6

 • VD5 – murovanie nosných stien na 2.NP
 • VD6 – realizácia stropnej dosky nad 1.NP