Financovanie

Štruktúra a harmonogram platieb

 • Rezervačná záloha/depozit – v dohodnutej výške za účelom rezervácie vybranej nehnuteľnosti pri podpise Zmluvy o budúcej zmluve o kúpe nehnuteľnosti.
 • financovanie kúpnej ceny – hypotekárnym úverom, prípadne z vlastných finančných zdrojov, podľa Vašich požiadaviek

Využite bezplatné poradenstvo a služby nášho FINCENTRA v oblasti hypotekárneho financovania

Pri poskytovaní hypotekárnych úverov pre našich klientov na financovanie kúpy domov a bytov spolupracujeme so všetkými bankami na trhu.

U NÁS ZÍSKATE KOMPLETNÝ SERVIS

 • Pripravíme pre Vás ponuky z jednotlivých bánk, čím Vám ušetríme čas s návštevou pobočiek.
 • Vyšpecifikujeme výhody jednotlivých ponúk /napr. najnižšia úroková sadzba, úspora nákladov za poplatky, vypracovanie znaleckého posudku, zľava z poplatku za spracovanie úveru, zrýchlené čerpanie úveru a iné/ tak, aby ste získali najvýhodnejšiu hypotéku na trhu.
 • Zabezpečíme prípravu dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o úver (napr. spracovanie rozpočtov, znaleckých posudkov pri navýšení výšky úveru o dokončovacie práce, spracovanie geometrických plánov a pod.)
 • Poskytneme Vám poradenstvo pri nastavení podmienok úveru v úverovej zmluve tak, aby boli v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom za Váš rodinný dom alebo byt.
 • Vybavíme za Vás všetky formality na Okresnom úrade Košice – katastrálny odbor.
 • Pripravíme všetky podklady na čerpanie hypotekárneho úveru.

Využite akciovú ponuku k hypotékam!

Ku všetkým hypotékam nad 30.000,- EUR podaným v ľubovoľnej banke prostredníctvom našej spoločnosti ponúkame BEZPLATNE nasledujúce benefity:

 • vyhotovenie geometrického plánu
 • vypracovanie znaleckého posudku
 • zabezpečenie celého administratívneho procesu (fotodokumentácia, komunikácia s príslušnou bankou, atď.)

Špeciálne výhody financovania pre mladých

Ak máte vek do 35 rokov, môžete pri kúpe bytu alebo domu v projekte Panoráma získať (ak splníte kritériá požadované bankou) zvýhodnený hypotekárny úver pre mladých s úrokovou sadzbou zníženou o 3%. Okrem toho pre Vás platia všetky aktuálne zvýhodnené podmienky platné v čase kúpy domu alebo bytu.