Režijné náklady vykurovania

Každý klient projektu Panoráma má možnosť výberu z dvoch možností spôsobu elektrického vykurovania.

Prvou alternatívou je vykurovanie elektrickým kotlom a druhou je vykurovanie tepelným čerpadlom.

Elektrokotle

Elektrokotol pracuje na teplovodnom princípe. Pomocou odporových vyhrievacích tyčí prietokovo ohrieva vodu vykurovacej sústavy. Elektrokotol je napojený na elektr. energiu z elektrickej zásuvky.

Tepelné čerpadlá

Pomocou tepelného čerpadla sa vzduch stáva nevyčerpateľným zdrojom energie, pretože vzduchové tepelné čerpadlo dokáže priamo premeniť tepelnú energiu vzduchu na vykurovacie teplo pre Váš dom.

Stanete sa tak nezávislým od obmedzených fosílnych palív a rastúcich cien a to pomocou suroviny, ktorá Vám je trvale bezplatne k dispozícii.

Porovnanie ročných nákladov na vykurovanie pri elektrickom kotli a tepelnom čerpadle

Domy typu A Domy typu B Domy typu C Domy typu D Domy typu E Domy typu
F a G
Predpokladaná spotreba elektrickej energie pri vykurovaní cez elektrický kotol
Predpokladaná spotreba Ucelk 10.815 kWh/rok 12.310 kWh/rok 15.791 kWh/rok 11.645 kWh/rok 18.010 kWh/rok 15.520 kWh/rok
Cena elektriny: znížená tarifa DD6-VSE 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh
Celkom: 10.815 x 0,1281
1385 €/rok
12.310 x 0,1281
1577 €/rok
15.791 x 0,1281
2023 €/rok
11.645 x 0,1281
1492 €/rok
18.010 x 0,1281
2307 €/rok
15.520 x 0,1281
1988 €/rok
Predpokladaná spotreba elektrickej energie pri vykurovaní cez tepelné čerpadlo
Predpokladaná spotreba:
U = Ucelk/COP

priemerné za rok = 3,2

priemerné za rok = 3,45

priemerné za rok = 3,3

priemerné za rok = 3,45

priemerné za rok = 3,3

priemerné za rok = 3,3
Uvyk = 10815/3,2 = 3379 kWh 12310/3,45 = 3568 kWh 15791,4/3,3 = 4785 kWh 11645/3,45 = 3375 kWh 18010/3,3 = 5457 kWh 15520/3,3 = 4703 kWh
Cena elektriny: znížená tarifa DD6-VSE 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh 0,1281 €/kWh
Celkom: 3379 x 0,1281
433 €/rok
3568 x 0,1281
457 €/rok
4785 x 0,1281
613 €/rok
3375 x 0,1281
432 €/rok
5457 x 0,1281
699 €/rok
4703 x 0,1281
602 €/rok
ROČNÁ ÚSPORA ušetríte
952,- €/rok
ušetríte
1.120,- €/rok
ušetríte
1.410,- €/rok
ušetríte
1.071,- €/rok
ušetríte
1.608,- €/rok
ušetríte
1.386,- €/rok

Prepočty sú orientačné a sú priamo závislé od exteriérovej a požadovanej interiérovej teploty.
Pri kalkulácii spotreby sa nepočítalo s prípravou TUV a ostatnou spotrebou elektrickej energie (svietenie, umývačka riadu, sušička, elektrická rúra ...)
V cene nie je zahrnutý stály mesačný poplatok.

V prvom roku používania tepelného čerpadla môže byť spotreba vyššia, vzhľadom k možnému vysušovaniu stavby.

Elektrokotol THERMONA

Alternatívnym zdrojom tepla je nástenný elektrokotol THERMONA typ Therm EL15 s moduláciou tepelného výkonu 2,5-15,0 kW s externým zásobníkovým ohrievačom teplej vody THERMONA, typ OKH 125 NTR/HV 120 lit a ekvitermickým regulátorom.

Elektrokotol pracuje na teplovodnom princípe. Pomocou odporových vyhrievacích tyčí prietokovo ohrieva vodu vykurovacej sústavy. Elektrokotol je napojený na elektr. energiu z elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka 3x400+N+PE/50 musí odpovedať elektroinštalačným predpisom. Pripojenie k elektrickej sieti a prevedenie elektroinštalácie môže len odborný pracovník.

Obeh vody v kotlovom okruhu je zabezpečovaný teplovodným obehovým čerpadlom, ktoré je súčasťou kotla. Kotol je vybavený základnými regulačnými a zabezpečovacími prvkami. Kotol je schopný plynulo regulovať svoj výkon po 2,5 kW. Je vybavený elektronickým ovládaním s funkciou postupného spínania a odpínania výkonu, PID reguláciou, ktorá nedovolí „prekurovať“ kotol nad nastavenú teplotu. Samozrejmosťou je ovládanie kotla priestorovým termostatom alebo ekvitermným čidlom.

Princíp činnosti tepelného čerpadla

3/4 odobrané prírodné teplo + 1/4 elektrická energia = 4/4 využiteľné teplo. Tepelné čerpadlá pracujú na rovnakom princípe ako chladničky. Ale na rozdiel od chladničky je využívaná “teplá strana” termodynamického cyklu. Vhodný plyn prebieha striedavo kompresiou (stlačením) a expanziou (uvoľnením) tak, že sa dosiahne cielený efekt ohrevu alebo ochladenia tohto plynu.

 

Čo je to tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo získava energiu s nízkou teplotou z okolitého prostredia a zvýši jej teplotu pre účely vykurovania. Účinnosť tepelných čerpadiel sa obvykle vyjadruje vykurovacím faktorom systému (označeného COP), ktorý väčšinou býva v rozmedzí 3 až 5. Inými slovami, tepelné čerpadlo vyžaduje len 1kW elektriny na to, aby z obnoviteľného zdroja (vzduchu) získalo a do vykurovaného objektu dodalo 3kW až 5kW tepla. Systémy s tepelným čerpadlom sú preto trikrát až päťkrát účinnejšie ako elektrokotle alebo kotle na fosílne palivá a sú schopné vykurovať celý dom aj pri najnižších zimných teplotách.

Kompresor – srdce tepelného čerpadla

Keď pracovná látka prúdi cez výparník, odoberá teplo zo vzduchu a mení sa na pary. Tu prichádza na rad kompresor. Keď stlačíte plyn, tepelná energia sa v plyne koncentruje spolu s molekulami a výsledkom je, že teplota rastie. Vo vnútri Vášho domu sa uskutočňuje druhá výmena tepla, keď stlačené pary vstúpia do kondenzátora, na povrch, ktorý je chladnejší ako sú samotné pary. Pary nakoniec skondenzujú a odovzdajú teplo, ktorá zohrieva Váš dom.

Ako to pracuje

 1. Chladivo odoberá nízkopotenciálnu energiu z okolitého vzduchu vo vonkajšej jednotke AMS 10. Kompresor stlačí toto energeticky obohatené chladivo , čím chladivo výrazne zvýši svoju teplotu.
 2. Horúce chladivo ( v kvapalnom stave)prúdi do vnútornej jednotky ACVM 270.
 3. Toto horúce chladivo predá svoju energiu prostredníctvom kondenzátoru do distribučného systému ( vykurovací / chladiaci systém).
 4. Chladivo prúdi späť do vonkajšej jednotky AMS 10 a celý proces sa opakuje.

Reverziou systému dochádza k režimu aktívneho chladenia a proces je opačný, a energia je odoberaná z vykurovacej/chladiacej vody a odvádzaná do okolitého vzduchu na výmenníku vonkajšej jednotky AMS 10.

Navrhovaný typ - NIBE SPLIT, tepelné čerpadlo vzduch - voda

Tepelné čerpadlo NIBE Split je odpoveďou na súčasné a budúce problémy spojené s klasickými vykurovacími systémami, hlavne neustály rast cien energií a neprípustne vysoká záťaž na životné prostredie.

Pomocou 1 kW elektrickej energie dokáže NIBE Split zo vzduchu vygenerovať 3 až 5 kW tepelnej energie. Je to investícia, ktorá sa vypláca.

Dokonca aj pri teplote vzduchu – 20°C dokáže NIBE Split získavať tepelnú energiu a poskytuje počas celého roka príjemné teplo. A keď v lete začne byť poriadne teplo, môžete NIBE Split použiť aj na chladenie.

viac o tepelnom čerpadle NIBE SPLIT v dome...

Domy typu A, B, C, E
Typ tepelného čerpadla NIBE Split AMS 10-12 + ACVM 270
Viac informácií o danom type tepelného čerpadla Technické parametre

 

Výhody tepelného čerpadla NIBE SPLIT

Energia zo vzduchu = energia zadarmo

 • Nízke náklady na energiu

  Viac ako 2/3 energie, ktorú tepelné čerpadlo NIBE SPLIT dodá v priebehu roka vo forme tepla, pochádza zo vzduchu a je zadarmo. Systém tepelného čerpadla NIBE SPLIT pracuje až do teploty – 20°C, takže je schopný dodať všetko teplo potrebné na vykúrenie objektu na komfortnú teplotu. Všetky tepelné čerpadlá vyžadujú elektrinu pre prečerpávanie energie z nízkej teploty na teplotu pre vykurovanie. Napríklad NIBE SPLIT môže z 1 kW elektrického príkonu do domu dodať 3,8 kW tepla (hodnota je závislá na teplote okolia).

 • Voliteľná predpríprava pre fotovoltaiku
  Zásobník teplej úžitkovej vody je možné priamo napojiť na zásobovanie elektrickou energiou vyrobenou vo fotovoltaických paneloch.
 • Cenovo efektívna alternatíva kotlov na fosílne palivá (zemný plyn, uhlie).
 • Ideálne pre novostavby s podlahovým kúrením
 • Univerzálne riešenie pre vykurovanie, prípravu úžitkovej vody a chladenie - komplexné riešenie pre celoročný komfort.
 • Úspora nákladov za kontrolné prehliadky.
  Objem chladiva v systéme je do 3kg, čo znamená že podľa ES č. 842/2006 nie sú povinné ročné kontroly úniku chladiva.
 • Minimálne priestorové požiadavky na obsluhu a servis.
 • Tichá prevádzka
 • Výhodné pri priamotopnom vykurovaní v porovnaní celkových nákladov oproti zemnému plynu a iných druhom tepelných čerpadiel
 • Záručné podmienky garantovaní výrobcom na obdobie 5 a viec rokov.

Porovnanie ročných nákladov na energie*

* Zdroj: ceny energií podľa štatistiky EUROSTAT 2007

   

  Ceny za tepelné čerpadlá

  Domy typu
  A
  Domy typu
  B
  Domy typu
  C
  Dom typu
  E
  Dom typu
  F1, F2, F3,
   G1, G2, G3
  Vnútorná a vonkajšia jednotka
  Typ tepelného čerpadla NIBE  SPLIT   AMS 10-12 + ACVM 270
  Vykurovanie Doplatok za tepelné
  čerpadlo pre klientov PANORÁMA
  Integrovaný dizajn 8.300 € 8.300 € 8.300 € 8.300 € 8.300 €
  Trhová cena vykurovacieho systému 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 €

  * Rozpis jednotlivých položiek, ktoré zahŕňa cena tepelného čerpadla.

   


  Doplňujúce informácie o tepelnom čerpadle NIBE SPLIT